052-2736135
 
 
 
 

שם החוג - H1

 
משפט היכרות על אופי החוגים ולמה הם מהנים/ תורמים
 
 
 
 

הקורסים שלנו

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הצוות שלנו

 

 
 
 
 
 

הקורסים הבאים

 

 
 
 
אפריל
 
24
 

 
 
 
 
 
אפריל
 
24
 

 
 
 
 
 
אפריל
 
24
 

 
 
 
 
 
אפריל
 
24
 

 
שם קורס + רמה